Tytuł publikacjiRodzaj publikacji (wraz z linkiem lub plikiem)Rok
LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, Tradycja i nowoczesność w geografii, referat pt. "Koncepcja budowy geoportalu Galicji i Śląska Austriackiego z danymi społeczno-gospodarczymu z lat 1857–1910".abstrakt2016
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe w Toruniu, 2017, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku.abstrakty2017
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe w Toruniu, 2017, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku, poster pt. "Młyny i tartaki wodne w zlewni Skawy od końca XVIII w. do początku XXI w. i ich ślady w krajobrazie i rzeźbie terenu".poster2017
Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe w Toruniu, 2017, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku, poster pt. "Młyny i tartaki o napędzie wodnym w krajobrazie Polskich Karpat od połowy XIX w. do połowy XX w".poster2017
Kaim D., Radeloff V. C., Szwagrzyk M., Dobosz M., Ostafin K., 2018, Long-Term Changes of the Wildland–Urban Interface in the Polish Carpathians, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 7, 137; doi:10.3390/ijgi7040137artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym2018
Forum Carpaticum 2018, referat pt. "Wildland-urban interface in the Polish Carpathians in mid-19th and 21st century".abstrakt2018
Forum Carpaticum 2018, referat pt. "Analysis of the settlement distribution in the Polish Carpathians in 19th and 21st century – changes in principal drivers".abstrakt2018
Kaim, D., Szwagrzyk, M., Dobosz, M., Troll, M., and Ostafin, K.: Mid-19th-century building structure locations in Galicia and Austrian Silesia under the Habsburg Monarchy, Earth Syst. Sci. Data, 13, 1693–1709, https://doi.org/10.5194/essd-13-1693-2021, 2021artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym2021
Forum Carpaticum 2016, referat pt. "Concept of the Galicia and Austrian Silesia Interactive Database (GASID) as an example of historical and geographical clearinghouse for the Central Europe".abstrakt
prezentacja
2016
Kaim, D., Szwagrzyk, M. & Ostafin, K. Mid-19th century road network dataset for Galicia and Austrian Silesia, Habsburg Empire. Data Br. 28, 104854 (2020).artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym2020
Dominik Kaim, Jakub Taczanowski, Marcin Szwagrzyk & Krzysztof Ostafin (2020) Railway network of Galicia and Austrian Silesia (1847-1914), Journal of Maps, 16:1, 132-137, DOI: 10.1080/17445647.2020.1762774 artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym
mapa
animacja
spis stacji
2020
Ostafin, K., Kaim, D., Troll, M. & Maciejowski, W. The authorship of the Second Military Survey of Galicia and Austrian Silesia at the scale 1:28,800 and the consistency of sheet content based on selected examples. Polish Cartogr. Rev. 52, 141–151 (2020).artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym2020
Ostafin, K., Kaim, D., Siwek, T. & Miklar, A. Historical dataset of administrative units with social-economic attributes for Austrian Silesia 1837 – 1910. (2020) doi/10.7910/DVN/K7YPAF.artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym
materiały uzupełniające
2020
Ostafin, K., Troll, M., Kaim, D. & Taczanowski, J. Problem doboru jednostek odniesienia przestrzennego w integracji danych z drugiej połowy XIX i początku XX w. z terenów Galicji i Śląska Austriackiego. Stud. Geohistorica 8, 194–212 (2020).artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym2020
Kaim, Dominik; Szwagrzyk, Marcin; Ostafin, Krzysztof (2019), “Mid-19th century road network dataset for Galicia and Austrian Silesia, Habsburg Empire”, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/j9mvw2zwgf.2dane2019
Ostafin, Krzysztof; Kaim, Dominik; Troll, Mateusz; Maciejowski, Wojciech (2021), “Map indexes of the Second Military Survey in 1:28,800 scale for Galicia and Austrian Silesia, mid-19th century.”, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/97hgv5jprp.3dane2021
Ostafin, Krzysztof; Jasionek, Magdalena; Kaim, Dominik; Miklar, Anna (2021), “Historical dataset of mills for Galicia in the Austro-Hungarian Empire/southern Poland from 1880 to the 1930s.”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/8h9295v4t3.1dane2021
Kaim, Dominik; Szwagrzyk, Marcin; Dobosz, Monika; Troll, Mateusz; Ostafin, Krzysztof (2021), “Mid-19th-century building structure locations in Galicia and Austrian Silesia under the Habsburg Monarchy”, Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/md8jp9ny9z.2dane2021
Kaim, Dominik; Taczanowski, Jakub; Szwagrzyk, Marcin; Ostafin, Krzysztof (2020), “Railway network of Galicia and Austrian Silesia 1847 - 1914 ”, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/h2gzf2pggm.3dane2020
Ostafin, Krzysztof; Troll, Mateusz; Ślusarek, Krzysztof; Smaliychuk, Anatoliy; Miklar, Anna; Gwosdz, Krzysztof; Kolecka, Natalia; Kaim, Dominik, 2021, "Historical dataset of administrative units for Galicia 1857–1910", https://doi.org/10.7910/DVN/PXDP41, Harvard Dataverse, V2dane2021
Ostafin, Krzysztof; Kaim, Dominik; Siwek, Tadeusz; Miklar, Anna, 2020, "Historical dataset of administrative units with social-economic attributes for Austrian Silesia 1837 – 1910", https://doi.org/10.7910/DVN/K7YPAF, Harvard Dataverse, V2 dane2020
Ostafin, Krzysztof, Jasionek Magdalena, Kaim Dominik, Miklar Anna, (2022), Historical dataset of mills for Galicia in the Austro-Hungarian Empire/southern Poland from 1880 to the 1930s, Data Br. 40, 107709.artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym2022