Przedmiotem prac interdyscyplinarnego zespołu badawczego jest opracowanie zasobu źródłowego z lat 1857–1910 obejmującego mapy i dane statystyczne Galicji i Śląska Austriackiego. Celem jest przekazanie szerokiemu gronu odbiorców informacji przestrzennej z zakresu geografii historycznej, demografii historycznej, historii społecznej i gospodarczej w formie geoportalu udostępniającego pliki wektorowe (np. budynki, granice administracyjne i przypisane do nich wartości demograficzne i gospodarcze) i tabelaryczne.

W 1857 r. na terenie monarchii habsburskiej został przeprowadzony pierwszy powszechny spis ludności. Następnie co około dziesięć lat odbywały się kolejne spisy (1869, 1880, 1890, 1900, 1910) pod nadzorem Centralnej Komisji Statystycznej w Wiedniu. Jednocześnie w tym czasie nastąpił rozwój precyzyjnych metod geodezyjnych i kartograficznych, dzięki którym powstały mapy Galicji i Śląska Austriackiego. Mapy te od połowy XIX w., w przeciwieństwie do map z końca XVIII w., zostały oparte na solidnych podstawach matematycznych, gęstej sieci triangulacyjnej, udoskonalonych przyrządach pomiarowych, ujednoliconych instrukcjach kartowania i opracowywania treści.