Galicja – 78 483 km2 , Śląsk Austriacki – 5 164 km2

Galicya, od r. 1772, jako kraj koronny z monarchią austr.-węg., połączone a dawniej część rzeczypospolitej polskiej tworząca, leży między 36°36’50” a 44°6’40” wschodniej dłg. geogr. (podług południka Forro),
i między 47°45’30” a 50°48’20” płn. szer. geogr. Kończyną najdalej na zachód wysunięty są źródliska górskiego potoku Czernej (ob.), u południowo-wschodnich stóp Solowego wierchu (848 m.), u zejścia się granic Galicyi, Szląska austryackiego i Węgier (hr. trenczyńskiego); na wschodzie zaś ujście Zbrucza do Dniestru pod Kozaczówką, przysiółkiem Okopów; najdalej na północ legły Popowice, przysiółek Chwałowic, na północ od ujścia Sanu do Wisły; południową wreszcie kończynę G. oznaczają źródłowiska Białego Czeremoszu (ob.)… Na zach. graniczy G. ze Szląskiem austryackim i pruskim; na półn.
i północnym-wschodzie z Rossyą, a głównie z królestwem polskim, Wołyniem i Podolem; na południowym-wschodzie z Bukowiną, na południu z Węgrami. /pisownia oryginalna za: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 445, 1880 r., Warszawa/

Szląsk. Nazwa Szląska pochodzi od plemienia słowiańskiego Ślęzan, którzy zamieszkiwali góry Ślęzy (dziś Sobota, Zobtenberg) i rzeki tegoż nazwiska (dziś Lohe)… W pojęciu politycznym Sz. składa się z dwóch części: Sz. Pruskiego na północy (z obszarem 40,300 klm. kw.) i Sz. Austryackiego na południu (5150 klm. kw.)… Sz. Austryacki zaś składa się z księstw: cieszyńskiego (obszar Karpat) i opawskiego (Sudety-Jesioniki) /pisownia oryginalna za: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 929, 1890 r., Warszawa/