NazwaPliki do pobrania
Forum Carpaticum 2016, referat pt. "Concept of the Galicia and Austrian Silesia Interactive Database (GASID) as an example of historical and geographical clearinghouse for the Central Europe"abstract
pełna wersja
LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, Tradycja i nowoczesność w geografii, referat pt. Koncepcja budowy geoportalu Galicji i Śląska Austriackiego z danymi społeczno-gospodarczymu z lat 1857-1910abstract